VTI-Opleidingen

Jan Kamphuis Opleidingen Training en Advies verzorgt voor leden van de VTI de volgende cursussen: 

  • Basisopleiding Ondergrondse Tankinstallaties (3 dagen)
  • Basisopleiding Bovengrondse Tankinstallaties (2 dagen)
  • Basisopleiding Tankinstallaties in de Chemie (2,5 dag)
  • Cursus Kathodische Bescherming van ondergrondse stalen tanks en leidingen (3 dagen)
  • Cursus Buitenwacht + basiskennis gasmeten
  • Cursus Basiskennis gasmeten (1 dag)
  • Cursus Herbeoordeling Bovengrondse Stalen Tankinstallaties
  • Cursus Herbeoordeling Kunststof Tankinstallaties

Deze cursussen zijn samengesteld in nauwe samenwerking met de VTI en KIWA.
Tevens is Bram Ploeg als technisch specialist en regelkenner bij de basiscursussen aanwezig.

De Basisopleiding Tankinstallaties in de Chemie is ontwikkeld in samenwerking met UNIK (voorheen Polyplast) en wordt verzorgd door Jan Kamphuis en René Ubbink.

De cursussen worden afgesloten met een (digitaal) examen.

Bovengenoemde basiscursussen zijn aangepast aan de BRL-K903/08 en worden momenteel aangepast aan de komende BRL SIKB 7800.

 

 

De cursus Kathodische Bescherming (KB) van ondergrondse stalen tanks en leidingen omvat het ontwerp, de installatie en de oplevering van de KB van ondergrondse stalen tanks en leidingen.
Hierbij  wordt ingegaan op de theoretische achtergronden van KB en de voorwaarden om te komen tot een goede bescherming tegen corrosie.
In deze cursus zijn tevens praktische oefeningen opgenomen m.b.t. het bepalen van de bodemweerstand, beschermpotentialen en beschermstromen.
Ook wordt ingegaan op potentiaalvereffening en aardverspreidingsweerstand.
Deze cursus wordt afgesloten met een theoretisch en een praktisch examen.

De cursus Basiskennis gasmeten is bestemd voor monteurs van bedrijven die zich bezig houden met installatie, onderhoud
en reparatie van tankinstallaties en daarbij te maken kunnen krijgen met gevaarlijke situaties als verstikkingsgevaar, explosiegevaar en vergiftigingsgevaar.
Deze cursus gaat in op de verschillende gevaarsaspecten en hoe e.e.a. kan worden gemeten.

Voor nadere informatie over de cursussen: zie www.vtiweb.nl.

Via deze site kunt u eventuele extra informatie / documentatie downloaden.
Klik daarvoor op bovenstaande link.