VTI-Opleidingen

Jan Kamphuis Opleidingen Training en Advies verzorgt voor de Vereniging van Tankinstallateurs (VTI) verschillende cursussen / opleidingen.

De hieronder vermelde (vernieuwde) opleidingen worden momenteel aangepast aan de BRL SIKB 7800.

 • Startkwalificatie
  • Basisopleiding Tankinstallatie (2 dagen)
   Deze opleiding moet allereerst worden gevolgd voordat een Basisniveau opleiding kan worden gevolgd.
 • Basisniveau
  • Opleiding Bovengrondse Tankinstallaties (1 dag)
  • Opleiding Ondergrondse Tankinstallaties (1 dag)
  • Opleiding Tankinstallaties voor Chemische vloeistoffen (1 dag)
 • Verdieping
  • Opleiding Kathodische Bescherming van ondergrondse stalen tanks en leidingen (3 dagen)
  • Opleiding Buitenwacht + basiskennis gasmeten (1 dag)
  • Cursus Herbeoordeling Bovengrondse Stalen Tankinstallaties
  • Cursus Herbeoordeling Kunststof Tankinstallaties

Deze cursussen / opleidingen zijn samengesteld in nauwe samenwerking met de VTI en KIWA.
De Basisopleiding Tankinstallaties in de Chemie is ontwikkeld in samenwerking met UNIK en wordt verzorgd door Jan Kamphuis en René Ubbink.

Alle cursussen / opleidingen worden afgesloten met een (digitaal) examen.

Lees meer: VTI-Opleidingen